วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เทศกาลวันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง  ( Loy Krathong Festival )

  รูปแบบกระทง                                                   https://www.google.co.th/search?q=Loi+krathong&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=zw-mUcmBCIfLrQeiloGIDw&ved=0CFUQsAQ&biw=1366&bih=705


many style of krathong you can click the link for photograph


รูปแบบของกระทงที่คุณสามารถคลิกดูที่ลิงค์รูปถ่ายภาพด้านบน